Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 22 października 2020 r na wieczną służbę odszedł ks.st. bryg. Jerzy Kołodziejczak – pierwszy Kapelan Krajowy Strażaków wyznania rzymsko-katolickiego.

 

kapelan

 

Ks. st. bryg. Jerzy Kołodziejczak był strażackim kapelanem od 1 września 1992 r., na podstawie powołania go do sprawowania funkcji przez Konferencję Episkopatu Polski, a następnie mianowania na stanowisko w Komendzie Głównej PSP. Swoją posługę pełnił do marca 2006.


Ks. Kołodziejczak był człowiekiem ogromnej dobroci, o wielkim sercu dla ludzi. Zawsze starał się nieść pomoc, nigdy nie zabrakło mu czasu dla drugiej osoby. Był też wielkim patriotą, zaangażowanym w sprawy naszej służby. Jego śmierć jest ogromną stratą.


Cześć Jego pamięci!


Źródło: https://www.gov.pl/web/kgpsp/zmarl-pierwszy-kapelan-krajowy-strazakow