Witamy na stronie Związku Zawodowego Strażaków "Florian"

Aktualności

Wystąpienie Central Związków Zawodowych działających w PSP do MSWiA

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” wspólnie z pozostałymi centralami związków zawodowych działającymi w Państwowej Straży Pożarnej wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o pilne spotkanie w sprawie wdrożenia kolejnych punktów Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r., których terminy realizacji zostały zapisane na 1 stycznia 2020 r., a w odniesieniu do których w ostatnim czasie zaprzestane zostały prace wdrożeniowe, co spotyka się z rosnącym niezadowoleniem i napięciem w środowisku pożarniczym.

22 październik 2019