prezydent

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

https://www.prezydent.pl/

 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

http://www.sejm.gov.pl/

 

Senat Rzeczpospolitej Polskiej

https://www.senat.gov.pl/

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

https://www.gov.pl/web/mswiawww.msw.gov.pl/

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

https://www.premier.gov.pl/

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

http://www.zosprp.pl/

 

Państwowa Inspekcja Pracy

http://www.pip.gov.pl/

 

Najwyższa Izba Kontroli

http://www.nik.gov.pl/

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

http://www.zus.pl/

 

Zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA

http://www.zer.mswia.gov.pl/

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

http://www.brpo.gov.pl/

 sad najwyzszy

Sąd Najwyższy Rzeczpospolitej Polskiej

http://www.sn.pl/

 

Naczelny Sąd Administracyjny

http://www.nsa.gov.pl/

 

Europejski Numer Alarmowy

http://www.112.gov.pl/