W dniach 13-14 czerwca br. Przewodniczący ZZS Florian Łukasz Kunek odbył szereg spotkań z kierownictwem  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i  Państwowa Straż Pożarna. W spotkaniach uczestniczyli m.in.:
 
1. Sekretarz Stanu Poseł Wiesław Szczepański
2. Podsekretarz Stanu Wiesław Leśniakiewicz
3. Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Agnieszka Kida
4. Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego st. bryg. Dariusz Marczyński.
Omówiono szereg spraw bieżących dotyczących formacji:
- finansowanie dodatku wprowadzającego do służby – przedstawiono ustalenia ministra finansów i ministra spraw wewnętrznych i administracji, potwierdzili że finansowanie będzie 
  pochodzić z dodatkowych środków ze skutkiem przechodzącym na następny rok,
- dodatek stażowy – zdementowano informacje o jego likwidacji oraz że  są prowadzone jakiekolwiek zmiany w tym zakresie.
- projekt ustawy o ochronie ludności – trwa proces opiniowania projektu (przesłano na e-mail ZW, dostępny    na https://legislacja.rcl.gov.pl)  , który będzie skutkował    
  m.in. zwiększeniem ilości etatów w PSP
- pracownicy cywilni PSP – omówiono minimalne wynagrodzenia i ich waloryzacja w przyszłym roku,
- wprowadzenie rozporządzenia o czasie służby strażaka i jego skutkach – trwa zbieranie i analiza danych na każdym szczeblu organizacyjnym PSP.
 
kunek szczepanski   obraz 2024 06 16 224044394