Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2025 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025” wraz z informacją o wynagrodzeniach pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w 2024 r. Przedstawiamy przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2024 r. 

Wskaźnik wynagrodzeń 2025

załącznik nr.1

załącznik nr.2