13 lutego 2024 r. w Warszawie, w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

            Posiedzenie swoją obecnością zaszczycili: nadbryg. Mariusz Feltynowski - komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Józef Galica i bryg. Paweł Frysztak, st. bryg. Paweł Fliszkiewicz – prorektor-zastępca komendanta Akademii Pożarniczej, pełnomocnik komendanta głównego PSP ds. związków zawodowych.

            Komendant główny PSP ponownie podkreślił, że zasady współpracy kierownictwa PSP ze związkami zawodowymi będą transparentne. Omówiono m. in.:

 • doskonalenie i rozwój zawodowy – obecne kierownictwo planuje wdrożenie systemowych rozwiązań, umożliwiających rozwój zawodowy każdemu funkcjonariuszowi z uwzględnieniem jego predyspozycji i potrzeb służby; w najbliższej przyszłości planowane jest również skoordynowanie doskonalenia zawodowego z wymaganiami stawianymi na inspekcjach gotowości operacyjnej,
 • tegoroczne podwyżki – przedstawiciele ZZS „Florian” wyrazili satysfakcję ze sposobu i trybu rozdziału środków; komendant główny PSP również wyraził uznanie związkowi zawodowemu za tegoroczny rozdział i wskazał, że kolejne regulacje będą uwzględniały poziom odpowiedzialności ponoszonej w związku z pełnioną służbą,
 • rozliczanie czasu pracy i służby – ponownie padły deklaracje o współpracy w zakresie uporządkowania pewnych kwestii, nurtujących od dawna środowisko strażackie,
 • gospodarowanie środkami w paragrafach rzeczowych i płacowych budżetów jednostek organizacyjnych PSP – uzgodniono, że ze względu na początek roku jest zbyt wcześnie, żeby rozmawiać o takich zagrożeniach i okolicznościach.

W części posiedzenia bez obecności kierownictwa PSP omówiono:

 • działania i aktywność Prezydium ZK ZZS „Florian” w okresie grudzień 2023 – luty 2024,
 • okoliczności towarzyszące uzgodnieniom podziału środków na podwyżki w 2024 r., wraz ze sprostowaniem nieprawdziwych informacji pojawiających się w mediach społecznościowych i Internecie dotyczących działań Prezydium,
 • podwyżki dla pracowników cywilnych PSP i zagrożenia z tym związane, m.in. niewłaściwa interpretacja pewnych zagadnień przez kierowników jednostek organizacyjnych PSP i związek podwyżek z płacą minimalną,
 • podjęto działania w zakresie organizacji II turnieju piłkarskiego ZZS Florian w I półroczu 2024 r.,
 • przyznano jedno wsparcie finansowe w kwocie 5000 zł strażakowi z woj. zachodniopomorskiego,
 • przedstawiono stan finansów ZK ZZS „Florian” i omówiono sytuację na poszczególnych województwach,
 • wysłuchano relacji zaproszonych gości z woj. dolnośląskiego na temat sytuacji w tym województwie i podjęto stosowną uchwałę w odpowiedzi na wnioski o wsparcie poszczególnych Zarządów Terenowych w woj. dolnośląskim, skierowane do Zarządu Krajowego.