Poniżej zamieszczamy odpowiedź ministra sprawiedliwości na pismo skierowane do premiera rządu Donalda Tuska przez FZZSM w sprawie waloryzacji płac na roku 2024.

Odpowiedź na pismo FZZSM    Pismo FZZSM z dn.13.12.2023