W dniu 14 listopada 2023r., zostało podpisane Porozumienie o Wzajemnej Współpracy pomiędzy Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Policji a Zarządem Krajowym Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, reprezentowanym przez Łukasz Kunek.                                                      W ZZS „Florian” pamiętamy, że reprezentujemy również całą rzeszę pracowników cywilnych zatrudnionych w szeregach PSP ich trudna sytuacja materialna zmusza nas do konkretnych działań!

👇👇👇
Jest to porozumienie, które w znaczący sposób przyczyni się do uskutecznienia działań statutowych obu organizacji a także zapewni wymianę doświadczeń w zakresie prowadzonych przez organizacje spraw.
W tym miejscu zwracamy się do wszystkich pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej – dla Związku Zawodowego Strażaków Florian jest to szczególne porozumienie, ponieważ jest to kolejny krok mający na celu wzmocnienie naszego głosu i dalszą pracę nad poprawą sytuacji pracowników cywilnych PSP, w których to sprawie nieustannie prowadzimy działania, nie zgadzając się na niskie warunki materialne gwarantowane przez mundurowych pracodawców.