W dniu 8 czerwca 2018 roku ZZS Florian obchodził Jubileusz 25-lecia powstania.

Z tej okazji w Kopalni Soli Wieliczka odbyły się uroczyste obchody srebrnego jubileuszu naszego związku zawodowego. W uroczystościach swój udział wzięli m.in. Pan Edward Zaremba – przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł Marek Wójcik – wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Pan Jan Guz – Przewodniczący OPZZ, Pan Kim Nikula – Prezydent Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Strażaków Pan Patti Jakula – reprezentujący Fińskie Związki Zawodowe Strażaków byli komendanci główni PSP oraz wielu innych znamienitych gości a pośród nich członkowie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i członkowie założyciele związku.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od mszy świętej w kaplicy Świętej Kingi w intencji związku i jego członków. Mszę koncelebrował kapelan krajowy strażaków ks.dr. Jan Krynicki. Specjalny list do uczestników uroczystości skierował metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski którego treść odczytał ks. prałat Grzegorz Szewczyk. W wygłoszonej homilii ks. Władysław Kulig wskazywał na wartości jakie ze sobą wniósł nasz związek na przestrzeni minionych 25 – lat oraz rozwinął motto które nam towarzyszy przez ćwierć wieku i ukazując nade wszystko na znaczenie słów ,,Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

1

2

4

5

6

Podczas dalszych uroczystości które odbyły się w Komorze Warszawa Przewodniczący ZK ZZS Florian w swoim wystąpieniu dokonał podsuwania minionych 25 – lat wskazywał również na naszą tożsamość i priorytety które powinny nam przyświecać w bieżącej działalności związkowej. W specjalnym liście skierowanym przez Ministra SWiA Pana Joachima Brudzińskiego do członków związku wskazał m.in. cyt. ,, Niezmiernie cenne są dla mnie spotkania z przedstawicielami związków zawodowych oraz funkcjonariuszami, w trakcie których osobiście mogę zapoznać się ze specyfiką Waszej służby oraz rozmawiać o państwa postulatach” .

7

8

9

10

11

12

13

W trakcie dalszej części uroczystych obchodów jubileuszu zostały wręczone wyróżnienia i medale okolicznościowe a całość uroczystości uświetniła swoim występem Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej tę część uroczystości prowadził Przemysław Skowron RMF FM. 

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian”

pdf list arcybiskupa Marka Jędraszwskiego

pdf list ministra SWiA Joachima Brudzińskiego

pdf list Komendanta Głównego PSP

pdf list generała Ściborka