W dniu 20 lutego 2020 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Poniżej publikujemy linki do wyżej wymienionych rozporządzeń.

/·/ Krzysztof Oleksak

Przewodniczący ZK ZZ Florian

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/281

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/280

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej