Poniżej zamieszczamy treść odpowiedzi, jakiej udzielił Sekretarz stanu MSWiA Jarosław Zieliński na interpelację złożoną przez posła Tomasza Rzymkowskiego.

 pdf Interpelacja

pdf Odpowiedź MSWiA

pdf Odpowiedź MSWiA