Poniżej publikujemy pismo Komendanta Głównego PSP zapraszające na spotkanie poświęcone omówieniu stanu prac oraz perspektyw wdrożenia nowych wzorów umundurowania specjalnego dla strażaków PSP.

 

pdf  pismo KG PSP z dnia 11 grudnia 2017 r.

 

pdfWystąpienie Central Związkowych