Zamieszczamy do wglądu odpowiedź  Sekretarza Stanu w MSWiA  na wniosek Federacji ZZSM.

pdfOdpowiedź  Sekretarza Stanu w MSWiA  na wniosek Federacji ZZSM