Aktualności

04 kwiecień 2019

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w siedzibie MSWiA, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami odbyło się drugie spotkanie wspólnego zespołu strony ministerialnej i społecznej dotyczące wdrożenia kolejnych punktów Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 roku. Poniżej publikujemy komunikat komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

pdfKomunikat Federacji ZZSM

03 kwiecień 2019

Informujemy, że decyzją władz krajowych wszystkich związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej powołano międzyzwiązkowy zespół, który ma za zadanie wypracować możliwe najkorzystniejsze warunki nowego programu grupowego ubezpieczenia dla strażaków i emerytów PSP oraz członków ich rodzin. 

29 marzec 2019

W dniu 27 marca 2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

20 marzec 2019

MSWiA – Projekt rozporządzenia kwalifikacyjnego

19 marzec 2019

MSWiA - Spotkanie w sprawie realizacji Porozumienia z 8 listopada 2018 r.

09 marzec 2019

W dniach 5 - 6 marca 2019 r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Prezydium Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

28 luty 2019

W dniu 27 lutego 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze pod przewodnictwem Rafała Jankowskiego posiedzenie Podzespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych. 

18 luty 2019

15 lutego 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie KG PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w strukturach PSP.

07 luty 2019

W dniu 4 lutego 2019 r. w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnienia zasad rozdziału funduszu nagród i zapomóg na rok 2019 będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP.

04 luty 2019

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych krytycznie ocenia dążenia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zmierzające do wprowadzenia pluralizmu związkowego w Służbie Więziennej i zwraca się do Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o negatywne zaopiniowanie tej inicjatywy.